© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*

Trainingen

Beeldcoach,

Systematisch analyseren observaties

De training beeldcoaching is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs en daar buiten. De deelnemers maken kennis met een vorm van coaching waarbij zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk worden ingezet, om het leren van de coachée te ondersteunen. ‘Het beeld vertelt het verhaal!” Je eerder ontwikkelde begeleidings- vaardigheden komen goed van pas als het gaat om het leren feedback geven met geselecteerd beeldmateriaal.

Complexe gesprekken

Het voeren van gesprekken is een dagelijkse  bezigheid. Denk aan gesprekken met met collega’s, kinderen, ouders, leidinggevende etc.. Docenten en hoogopgeleide professionals zijn communicatief bijzonder vaardig als het over de inhoud van hun werk gaat. Deze training gaat over het voeren van gesprek- ken waarin sprake is van tegenstrijdige belangen. De spanning is vaak voelbaar.

Time- en zelfmanagement

Onze maatschappij, maar ook binnen het onderwijs en veel andere sectoren, wordt door veel mensen als dynamisch ervaren. Het vraagt om constante afstemming op veranderingen en innovaties. Dit vraagt veel tijd en energie. Werkdruk, stress en zelfs burn-out ligt op de loer. Tijd lijkt door je vingers te glippen. Je vraagt je misschien weleens af of er nog tijd en energie is voor plezier in en naast het werk? Sommigen vragen zich af óf dat ‘genieten’ nog wel te organiseren valt? Het antwoord is ja!
Soms is zelfs de eigen professionaliteit, persoonlijkheid in het geding. De emoties kunnen oplopen! Het is niet ondenkbaar dat we gaan reageren vanuit ons  basissysteem van vechten vluchten of bevriezen. In deze training leer je gesprekstechnieken waarmee je kunt opkomen voor jezelf en de emoties de baas blijft!
In deze training besteden we aandacht aan 5 thema’s: Tijdsbeheer, Denkvermogen ,Hanteren Stress , Energie en …….. Wie ben ik als persoon? Het doel is het vergroten van de grip op deze thema’s en jezelf. Resultaat is dat dan vanuit rust je prioriteiten kunt en durft te kiezen.
info trainingen info trainingen info trainingen info trainingen info trainingen info trainingen
Dit vraagt om een respectvolle benadering tijdens het het begeleiden en het laten zien van beeldmateriaal. Op zoek naar positieve, maar ook belemmerende patronen zal de coachée steeds meer in zijn kracht komen. In deze training leer je videobeelden analyseren om dit materiaal voor de coachée lerend te maken.
© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*

Trainingen

Beeldcoach,

Systematisch analyseren observaties

De training beeldcoaching is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs en daar buiten. De deelnemers maken kennis met een vorm van coaching waarbij zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk worden ingezet, om het leren van de coachée te ondersteunen. ‘Het beeld vertelt het verhaal!” Je eerder ontwikkelde begeleidings- vaardigheden komen goed van pas als het gaat om het leren feedback geven met geselecteerd beeldmateriaal.

Complexe gesprekken

Het voeren van gesprekken is een dagelijkse  bezigheid. Denk aan gesprekken met met collega’s, kinderen, ouders, leidinggeven de etc.. Docenten en hoogopgeleide professionals zijn communicatief bijzonder vaardig als het over de inhoud van hun werk gaat. Deze training gaat over het voeren van gespr ek-ken waarin sprake is van tegenstrijdige belangen. De spanning is vaak voelbaar.

Time- en zelfmanagement

Onze maatschappij, maar ook binnen het onderwijs en veel andere sectoren, wordt door veel mensen als dynamisch ervaren. Het vraagt om constante afstemming op veranderingen en innovaties. Dit vraagt veel tijd en energie. Werkdruk, stress en zelfs burn-out ligt op de loer. Tijd lijkt door je vingers te glippen. Je vraagt je misschien weleens af of er nog tijd en energie is voor plezier in en naast het werk? Sommigen vragen zich af óf dat ‘genieten’ nog wel te organiseren valt? Het antwoord is ja!