© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*

Trainingen

Beeldcoaching
In de training van 5 bijeenkomsten van een dagdeel wordt uitgegaan van voldoende ervaring en kennis van coachvaardigheden. Wat staat er op het programma? Tijdens een observatie van een les of andere activiteit maak je video-opnames die straks voor de coachée lerend moeten zijn. In deze training wordt aandacht besteed aan het filmen met een focus. Nog belangrijker is het leren analyseren van de interactiepatronen. Beeldcoaching maakt gebruik van de kleinst mogelijk onderdelen van de communicatie, om patronen op het spoor te komen. Vanuit deze kennis ontstaat de mogelijkheid om met beeld feedback te geven die ontwikkelingsgericht is. Onderdelen van de vijf bijeenkomsten van een dagdeel zijn: Leren (ethisch) te filmen met de focus op de leervraag, Analyseren van de observaties Basiscommunicatie en andere communicatiepatronen Fragmenten selecteren die betekenisvol zijn Feedback geven m.b.v. beelden Leren omgaan met videobewerkingspakket We sluiten af met een Meesterproef waarbij de cursist laat zien dat hij bovenstaande onderdelen beheerst. In een training van 3 bijeenkomsten van een dagdeel krijg je een aanbod van gesprekstechnieken en vooral ook oefen- en werkvormen aangeboden, waarbij je langzaam maar zeker meer grip op het voeren van complexe gesprekken. De lesstof en oefenvormen zijn gericht op het leren herkennen van de complexiteit van de situatie. Verder leer je vooral ook de rust te bewaren om het gesprek professioneel te houden en een eventuele explosieve sfeer te verminderen. Er is zo aandacht voor de reductie van agressie én voor het zoveel mogelijk opkomen van de belangen van jezelf, zonder de relatie te schade. Onderdelen van de drie bijeenkomsten van een dagdeel zijn: Gesprekstechnieken Feedback geven Herkennen complexe thema’s in een gesprek Herken uw eigen angsten en emoties en blijf ze de baas Vluchten vechten bevriezen ( 3 x F) Diverse communicatiemodellen leren hanteren.
Time- en zelfmanagement In deze training van 5 bijeenkomsten van een dagdeel worden oefeningen afgewisseld met korte theoriemomenten en praktische tips, die vooral bedoeld zijn om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke werk-beleving en zelfmanagement. In de eerste bijeenkomst wordt vooral ook de behoeften van de deelnemers verkend om het programma wellicht daar eventueel op af te stemmen. Omdat het essentieel is voor het leren omgaan met je agenda en met jezelf word je gevraagd artikelen te lezen en opdrachten uit te voeren. De geschatte tijdsinvestering is ongeveer 3 uur per training. Na iedere training formuleer je als deelnemer je persoonlijke aandachtspunt voor de komende weken en experimenteert met nieuw gedrag. Tijdens de training reflecteren we iedere bijeenkomst op je nieuwe ervaringen van de afgelopen weken en ondersteunen je met feedback.

Complexe gesprekken

Onderdelen van de vijf bijeenkomsten zijn: Invloed / verwerking van veranderingen in leven en werk Achtergronden van (werk)stress Persoonlijke energiegevers en energienemers Persoonlijke aanpak van stress Stellen van prioriteiten Betekenis van levens -en loopbaanfases Voorwaarden voor verkrijgen / behouden van werkplezier.
· · · · · · ·
© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*
In de training van 5 bijeenkomsten van een dagdeel wordt uitgegaan van voldoende ervaring en kennis van coachvaardigheden. Wat staat er op het programma? Tijdens een observatie van een les of andere activiteit maak je video-opnames die straks voor de coachée lerend moeten zijn. In deze training wordt aandacht besteed aan het filmen met een focus. Nog belangrijker is het leren analyseren van de interactiepatronen. Beeldcoaching maakt gebruik van de kleinst mogelijk onderdelen van de communicatie, om patronen op het spoor te komen. Vanuit deze kennis ontstaat de mogelijkheid om met beeld feedback te geven die ontwikkelingsgericht is. Onderdelen van de vijf bijeenkomsten van een dagdeel zijn: Leren (ethisch) te filmen met de focus op de leervraag, Analyseren van de observaties Basiscommunicatie en andere communicatiepatronen Fragmenten selecteren die betekenisvol zijn Feedback geven m.b.v. beelden Leren omgaan met videobewerkingspakket We sluiten af met een Meesterproef waarbij de cursist laat zien dat hij bovenstaande onderdelen beheerst. Complexe Gesprekken In een training van 3 bijeenkomsten van een dagdeel krijg je een aanbod van gesprekstechnieken en vooral ook oefen- en werkvormen aangeboden, waarbij je langzaam maar zeker meer grip op het voeren van complexe gesprekken. De lesstof en oefenvormen zijn gericht op het leren herkennen van de complexiteit van de situatie. Verder leer je vooral ook de rust te bewaren om het gesprek professioneel te houden en een eventuele explosieve sfeer te verminderen. Er is zo aandacht voor de reductie van agressie én voor het zoveel mogelijk opkomen van de belangen van jezelf, zonder de relatie te schade. Onderdelen van de drie bijeenkomsten van een dagdeel zijn: Gesprekstechnieken Feedback geven Herkennen complexe thema’s in een gesprek Herken uw eigen angsten en emoties en blijf ze de baas Vluchten vechten bevriezen ( 3 x F) Diverse communicatiemodellen leren hanteren.

Trainingen

Beeldcoaching
Time- en zelfmanagement In deze training van 5 bijeenkomsten van een dagdeel worden oefeningen afgewisseld met korte theoriemomenten en praktische tips, die vooral bedoeld zijn om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke werk-beleving en zelfmanagement. In de eerste bijeenkomst wordt vooral ook de behoeften van de deelnemers verkend om het programma wellicht daar eventueel op af te stemmen. Omdat het essentieel is voor het leren omgaan met je agenda en met jezelf word je gevraagd artikelen te lezen en opdrachten uit te voeren. De geschatte tijdsinvestering is ongeveer 3 uur per training. Na iedere training formuleer je als deelnemer je persoonlijke aandachtspunt voor de komende weken en experimenteert met nieuw gedrag. Tijdens de training reflecteren we iedere bijeenkomst op je nieuwe ervaringen van de afgelopen weken en ondersteunen je met feedback.