A3BEGELEIDING.NL*
© Adrie Beljaars-Smaal 2019

WERKWIJZE

info en aanmelden

Ieder traject van begeleiden of trainingen start met de aanvraag via de e-mail: info@a3begeleiding.nl. Na een telefonisch contact spreken we wensen en vragen door om hiermee een passend aanbod samen te stellen. Ook het bespreken van de voorwaarden, locatie en tarieven zullen onderwerp van gesprek zijn.

Begeleiding

Voor ieder traject van Supervisie, Leersupervisie en Coachtraject wordt een aantal bijeenkomsten afgesproken. Tegenover het aantal contacturen wordt ook een aantal voorbereidingsuren berekend. Meestal verhoudt zich de contact- en voorbereidingstijd als 3 : 1. Ieder contactuur vraagt om 20 minuten voorbereiding. Voor de trajecten Beeldcoaching is de voorbereidingstijd meer. Die trajecten bestaan uit ¾ uur filmen, ½ uur voorbereiden en ¾ uur nabespreken. Die verhouding is 1: 2. Ieder contactuur vraagt om 2 uur voorbereiden. De prijzen van de trajecten kunnen dus variëren afhankelijk van duur en soort.

Trainingen

iedere training kent een aantal contacturen. De voorbereiding gaat uit van een zelfde aantal uren voorbereiding en reistijd. Hier is de verhouding 1 :1.
Voorwaarden De leveringsvoorwaarden zijn opvraagbaar en in iedere offerte zullen de specifieke voorwaarden beschreven worden.
TARIEVEN De tarieven voor begeleiding en trainingen zijn op te vragen. De prijzen van de meeste begeleidingstrajecten en trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
A3BEGELEIDING.NL*
© Adrie Beljaars-Smaal 2019
WERKWIJZE info en aanmelden Ieder traject van begeleiden of trainingen start met de aanvraag via de e-mail: info@a3begeleiding.nl. Na een telefonisch contact spreken we wensen en vragen door om hiermee een passend aanbod samen te stellen. Ook het bespreken van de voorwaarden, locatie en tarieven zullen onderwerp van gesprek zijn. Begeleiding Voor ieder traject van Supervisie, Leersupervisie en Coachtraject wordt een aantal bijeenkomsten afgesproken. Tegenover het aantal contacturen wordt ook een aantal voorbereidingsuren berekend. Meestal verhoudt zich de contact- en voorbereidingstijd als 3 : 1. Ieder contactuur vraagt om 20 minuten voorbereiding. Voor de trajecten Beeldcoaching is de voorbereidingstijd meer. Die trajecten bestaan uit ¾ uur filmen, ½ uur voorbereiden en ¾ uur nabespreken. Die verhouding is 1: 2. Ieder contactuur vraagt om 2 uur voorbereiden. De prijzen van de trajecten kunnen dus variëren afhankelijk van duur en soort. Trainingen iedere training kent een aantal contacturen. De voorbereiding gaat uit van een zelfde aantal uren voorbereiding en reistijd. Hier is de verhouding 1 :1. TARIEVEN De tarieven voor begeleiding en trainingen zijn op te vragen. De prijzen van de meeste begeleidingstrajecten en trainingen zijn vrijgesteld van BTW. Voorwaarden De leveringsvoorwaarden zijn opvraagbaar en in iedere offerte zullen de specifieke voorwaarden beschreven worden.