© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*
Een supervisor beweegt zich op het snijvlak van scholing en begeleiding; supervisie is gericht op int egr atie van kennis en kunde in het concrete, actuele handelen. Voorbeeld: Professionals, zoals m anagers, docenten en hulpverleners raken geïnspireerd door innovatieve concepten en willen die graag vormgeven in hun eigen praktijk. Maar ook de minder grootse vragen, vanuit de werkcontext, zijn de moeite van het onderzoeken waard. Bijvoorbeeld: Wat maakt dat ik regelmatig over mijn grenzen ga? Wat maakt dat ik veel ideeën heb, maar ze niet in de vergadering breng? Het zijn dilemma’s, die je al onderzoekend meer over jezelf leren, waardoor je meer grip krijgt op het professioneel leren hanteren van relaties in je werk. Als ervaren supervisor kan ik dit proces van innoveren begeleiden.

LeerSupervisie

Een leermethode waarbij je als supervisor (in

opleiding) begeleiding ontvangt over de eigen

supervisiepraktijk, waarbij het doel is om je

verder te ontwikkelen als supervisior. De

ontwikkeling van het vakmanschap staat

centraal! In de begeleidingsuren wordt

gereflecteerd op ervaringen uit de eigen

supervisiepraktijk en onderzocht op mogelijke

integratie van theoretische concepten en

persoonlijk professioneel handelen. In mijn

begeleidingspraktijk maak ik hierbij ook gebruik

van video-opnames uit jouw supervisiepraktijk.

Hoe wordt ik zelf leersupervisor?

BeeldCoaching

Coaching Heb je het gevoel dat er dingen beter kunnen in je werk? En heb je ook het gevoel dat je niet precies weet wat en hoe? Coaching is dan mogelijk een effectieve methode om snel tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Tijdens een individuele coaching kun je kiezen voor begeleiding op afstand of daadwerkelijk op de werkplek. Beeldcoaching Als docent ben je iedere dag als begeleider van leerlingen en studenten bezig om hen te inspireren. Deze dagelijkse praktijk bied jou ook kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Beeldcoaching is geschikt om vragen uit jouw directe lespraktijk te onderzoeken. Je krijgt de kans, om beelden uit je eigen praktijk te analyseren en antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de vraag in hoeverre jouw gedrag effectief is. Coaching en beeldcoaching richten zich op het realiseren van concrete gedragsveranderingen. En dat is met recht een uitdaging te noemen!
Korte uitspraken van klanten: “Fantastisch! Het voeren van een klein aantal gesprekken gaf mij al snel een heldere kijk op eigen wensen. Ik voelde mij meteen weer wat fitter en wist al snel wat mij te doen stond.” “Door een coachingstraject heb ik de knoop kunnen doorhakken, om mijzelf verder te gaan ontwikkelen in de richting van leidinggeven.” “Door het supervisietraject heb ik meer zicht gekregen op mijn professionaliseringswensen. Een vorm van Jezelf opnieuw ontdekken. Ik ben geïnspireerd om de sprong te wagen!”
Begeleidings- vormen
Supervisie
© Adrie Beljaars-Smaal 2019
A3BEGELEIDING.NL*
Een supervisor beweegt zich op het snijvlak van scholing en begeleiding; supervisie is gericht op int egr atie van kennis en kunde in het concrete, actuele handelen. Voorbeeld: Professionals, zoals m anagers, docenten en hulpverleners raken geïnspireerd door innovatieve concepten en willen die graag vormgeven in hun eigen praktijk. Maar ook de minder grootse vragen, vanuit de werkcontext, zijn de moeite van het onderzoeken waard. Bijvoorbeeld: Wat maakt dat ik regelmatig over mijn grenzen ga? Wat maakt dat ik veel ideeën heb, maar ze niet in de vergadering breng? Het zijn dilemma’s, die je al onderzoekend meer over jezelf leren, waardoor je meer grip krijgt op het professioneel leren hanteren van relaties in je werk. Als ervaren supervisor kan ik dit proces van innoveren begeleiden.

LeerSupervisie

Een leermethode waarbij je als supervisor (in opleiding) begeleiding

ontvangt over de eigen supervisiepraktijk, waarbij het doel is om je

verder te ontwikkelen als supervisior. De ontwikkeling van het

vakmanschap staat centraal! In de begeleidingsuren wordt

gereflecteerd op ervaringen uit de eigen supervisiepraktijk en

onderzocht op mogelijke integratie van theoretische concepten en

persoonlijk professioneel handelen. In mijn begeleidingspraktijk maak

ik hierbij ook gebruik van video-opnames uit jouw supervisiepraktijk.

Hoe wordt ik zelf leersupervisor?

BeeldCoaching

Coaching Heb je het gevoel dat er dingen beter kunnen in je werk? En heb je ook het gevoel dat je niet precies weet wat en hoe? Coaching is dan mogelijk een effectieve methode om snel tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Tijdens een individuele coaching kun je kiezen voor begeleiding op afstand of daadwerkelijk op de werkplek. Beeldcoaching Als docent ben je iedere dag als begeleider van leerlingen en studenten bezig om hen te inspireren. Deze dagelijkse praktijk bied jou ook kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Beeldcoaching is geschikt om vragen uit jouw directe lespraktijk te onderzoeken. Je krijgt de kans, om beelden uit je eigen praktijk te analyseren en antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de vraag in hoeverre jouw gedrag effectief is. Coaching en beeldcoaching richten zich op het realiseren van concrete gedragsveranderingen. En dat is met recht een uitdaging te noemen!
info begeleiding info begeleiding